Sierbestrating

Terras en paden
Terrassen en paden in de tuin hebben niet alleen een praktische functie. Ze zijn ook belangrijk voor de structuur in de tuin. De paden en het terras zijn de eerste stap bij de aanleg of de verandering van een (bestaande) tuin.

Paden zijn er in verschillende soorten en maten. Het is daarom goed om eerst stil te staan bij de volgende vragen. Waarvoor is het pad bedoeld? Wordt het vaak belopen of moet het vooral de lijnwerking in de tuin ondersteunen? Voor vaak belopen paden, terrassen en het pad naar de fietsenberging kan je beter voor gesloten bestrating kiezen. Een veel belopen pad moet ook voldoende breed en goed begaanbaar zijn. Paden die minder belopen worden kunnen bestaan uit stapstenen van flagstones, grind en gemaaide banen in een bloemenweide. Voor een paadje naar de composthoop achterin de tuin kan je bijvoorbeeld boomschors gebruiken.

Grind
Wandelpaden zijn prima aan te leggen met grind, het onderhoud is minimaal. Door het grind regelmatig te harken en gelijkmatig verdeeld te houden voorkom je de vorming van onkruid. Het is ook mogelijk een anti-worteldoek neer te leggen. Een andere mogelijkheid is om de complete tuin met grind te bedekken, dan lijkt de tuin veel groter dan hij in werkelijkheid is. Je steekt gaten in het anti-worteldoek op de plekken waar planten moeten komen. De minimale dikte van het grind moet 5 tot 7,5 cm zijn. Door het anti-worteldoek krijgt onkruid niet de kans te groeien en vocht uit de bodem wordt beter vastgehouden.

Gesloten bestrating Er zijn diverse soorten bestrating. Beton, grind- en stoeptegels en klinkers hebben als grote voordeel dat ze een lange levensduur hebben. Het vraagt ook het nodige onderhoud: onkruid, mos en algen komen snel voor als het niet goed onderhouden wordt. Om onkruid te voorkomen is het belangrijk direct na het aanleggen geregeld de tegels te vegen met schoon zand. Het zand komt tussen de spleten en onkruidzaadjes krijgen hierdoor geen kans. Mocht er naar verloop van tijd toch nog onkruid naar boven komen dan kan dit het beste weggehaald worden met een onkruidwiedertje. Om alg- en mosgroei te voorkomen is het vegen met schoon zand ook weer een optie, een andere mogelijkheid is het schrobben met heet water (eventueel met soda). Ook is het altijd mogelijk om de hulp van Jibro Hoveniers in te schakelen. Wij bestrijden dit met bestrijdingsmiddel.

Tegels
Er zijn zeer veel soorten tegels, van de gewone 30 x 30 betontegel, de uitgewassen grindtegel, de tegel met een luxe sierdeklaag tot de Terrazzo tegel. Ze kunnen op diverse manieren bewerkt zijn: zandstralen, slijpen, coaten etc. Ze zijn er in allerlei kleuren en vormen. Bakstenen Gebakken stenen hebben een onbeperkte levensduur. Hoe langer ze liggen des te mooier ze worden. De baksteenfabrikanten kunnen tegenwoordig de oude tinten ook goed nabootsen.

Betonstenen
Het verschil tussen bakstenen en betonstenen is dat bakstenen meestal iets dikker, maar ook iets korter en smaller zijn dan betonstenen. Het bestaat uit een mix van zand, grind, en cement met een bovenlaag met kleurstof en/of natuursteenkorrels. Ze worden niet gebakken. Ze zijn er in allerlei maten, vormen en kleuren en worden op diverse manieren bewerkt: borstelen, polijsten, coaten en trommelen.

Witte uitslag
Bestratingsmateriaal, gemaakt van beton, is een zuiver natuurproduct. Beton bestaat uit zand, kiezel, cement en water, waarbij in acht genomen moet worden dat cement op haar beurt wordt gebrand van kalk en leemhoudende stoffen.

Alle verwerkte natuurlijk grondstoffen kunnen van samenstelling variëren , afhankelijk van de plaats van herkomst. Water in de vorm van regen, condens en dauw, dringt in de poriën van het beton en lost de aanwezige kalk gedeeltelijk op. De ontstane oplossing verdeelt zich over het oppervlak, het water verdampt en er blijft een moeilijk oplosbare witte sluier achter. Door de variërende samenstelling van beton en daarmee ook het kalkaandeel varieert ook de heftigheid van de uitbloeiing.

Uiteraard zijn ook de wisselende weersinvloeden (regen, sneeuw, tocht, koude en hitte) debet aan het verschijnsel. Het chemische proces, dat de kalk ondergaat door blootstelling aan weersinvloeden, is bij het aan de oppervlakte treden nog niet beëindigd: door de regen en andere weersinvloeden verdwijnt de kalkaanslag na verloop van tijd vanzelf. De aanwezige kalk is de enige stof die niet gebonden is aan andere verwerkte grondstoffen. Nadat de uitslag verdwenen is, betekent dit tevens het einde van het uitbloeiingsproces. Uit het hierboven genoemde blijkt dat het weinig zinvol is om de stenen te vervangen en/of andere maatregelen te nemen. Wel kan het proces enigszins versneld worden door de stenen regelmatig te bevochtigen zodat het verdampingsproces gecontinueerd blijft. Het verdampingsproces van de kalk zal hierdoor ook versneld worden.