Vijver

De vijver: blikvanger van uw tuin.
Vooral de laatste jaren staat de vijver in het middelpunt van de belangstelling bij tuinontwerpen. Daar zijn natuurlijk een aantal redenen voor. Ten eerste gaat er van helder water, vissen en de planten, waaronder de waterlelies, een enorme aantrekkingskracht uit. Door de moderne kunststofmaterialen is het aanleggen van een vijver relatief goedkoop. In een kleine tuin kan ook een vijver worden opgenomen zonder dat dit het tuinontwerp aantast.

Een vijver is ook een goede vervanger voor het grasveld. Een mooie natuurlijke vijver eist natuurlijk wel het nodige onderhoud. Het geeft veel voldoening wanneer uw inspanning met een sprankelende vijverpartij beloond wordt.

20120815_150655

Een biologisch evenwicht.
Om het biologisch evenwicht goed te laten functioneren, is het verstandig de inhoud niet te krap te nemen.Vijvers met een inhoud van minder dan 500 liter leveren vaak problemen op. Een vijver met een inhoud van 1000 liter en meer komt biologisch veel makkelijker in evenwicht. Vooral een grote diepte, van 70-100 cm is gunstig. Het geeft de vissen een goede schuilmogelijkheid en bevriezen kan dan niet.

Aanleggen van de vijver een kunst op zich.

20140325_091525_resized

Jibro Hoveniers kan voor u de meest ideale vijver aanleggen.
In het ontwerp houden wij rekening met de eisen die aan een vijver worden gesteld. Daarnaast scheppen wij in de vijver voorwaarden waardoor het biologisch evenwicht tot stand wordt gebracht. Ook voor een renovatie van uw vijver kunt u bij ons terecht.

Najaar ideale tijd om een vijver aan te leggen.
Om een vijver aan te leggen is het najaar eigenlijk de beste tijd. Het bodemmateriaal en het nieuwe water geeft dan in verband met de tanende zon weinig algvorming. Het watermilieu heeft dan meer de gelegenheid om een biologisch bacterieel evenwicht op te bouwen. De meeste vijvers worden echter in het voorjaar aangelegd. Hierdoor zal er meer algvorming ontstaan. Het is echter noodzakelijk dat de vijver tenminste vijf uur zon per dag krijgt. Zuurstofplanten hebben veel licht nodig en waterlelies zijn echte zonaanbidders. Het is niet aan te bevelen een vijver in de directe nabijheid van een boom aan te leggen in verband met vallende bladeren. Rottende bladeren verstoren nl. het biologisch evenwicht in de vijver. Verder is het aan te bevelen dat u vanuit de tuin en ook vanuit de woonkamer een goed zicht op de vijver heeft. De vijver is dan in goede harmonie met de tuin en uw woning

Een heldere waterpartij.
Het ligt voor de hand dat wanneer een vijver aangelegd gaat worden, er gestreefd moet worden naar een heldere waterpartij met een weelderige plantengroei. Een biologisch zuivere vijver biedt de vissen een gezond leefklimaat. Om dit beeld te realiseren is inzicht nodig in de natuurlijke processen die zich onder water afspelen.

Jibro Hoveniers beschikt over de hiervoor benodigde de ervaring en expertise.