Boomverzorging

Inhoud vakgebied
Boomverzorging houdt eigenlijk alles in wat er in en om de boom gebeurt. Van houtstructuur tot blad en wortels. Het is dus een vak waarbij je veel algemene vakkennis moet hebben. Het vak is grofweg onder te verdelen in onderzoek, ontwikkeling en uitvoering.

Onderzoek en ontwikkeling
Dit is een stuk vakgebied wat de laatste jaren in opkomst is. Het onderzoeksgedeelte wordt veel op universiteiten en onderwijsinstelling gedaan.

De laatste jaren zijn ook de grotere bedrijven met onderzoek bezig. Daarnaast zijn er verenigingen en stichtingen zoals o.a. de KPB en de Bomenstichting die informatie en kennis uitwisselen en verspreiden.

Universiteiten kijken naar alle ontwikkelingen in en om een boom. Voorbeelden zijn: celstructuur van het blad, wortel, diverse soorten rot, grondsoorten en het bodemleven.

Bedrijven kijken naar wat uit wetenschappelijk onderzoek naar bovenkomt en gaan daar mee verder. Een simpel voorbeeld: Men weet dat een boom rot kan worden. De wetenschap doet onderzoek naar de oorzaken en gevolgen. Het bedrijfsleven gaat vervolgens hulpmiddelen ontwikkelen om te kijken waar rot zit in de boom.

Rooien
Het weghalen van een boom (op vier verschillende manieren).

Vellen
De boom in één keer omzagen (met hulpmiddelen als een staaldraadlier of door wiggen).

Klimmen
Met klimlijnen in de boom klimmen en deze in stukken naar beneden verwerken. De takken of stamdelen vallen of worden met touwen afgevangen.

Het werken met een hoogwerker
De boom in stukken naar beneden verwerken door middel van een hoogwerker. Het gebruik van en hoogwerker is duur zodat er eerst gekeken moeten worden of dit efficiënter is dan klimmen.

Het werken met een hijskraan
Met een hijskraan kan de boom in een keer worden gelicht en vervolgens op een gewenste plek gelegd. Zo kan een boom op een moeilijke plaats in de achtertuin voor het huis worden weggelegd om deze kort te zagen.

Snoeien
Er zijn verschillende snoeitechnieken die zowel klimmend als met een hoogwerker worden uitgevoerd. Je kunt niet alle snoeimethoden bij elke boom toepassen. Het is dus niet vanzelfsprekend dat genoemde omschrijvingen op uw boom van toepassing kunnen zijn. Daarnaast is snoeien van takken met een dikte dan twintig centimeter, niet goed voor een boom. Als men meer dan twintig procent van de kroon snoeit wordt, geeft dit vaak opschot. (opschot = de boom reageert met extra energie in knoppen te stoppen wat lange rechte takken veroorzaakt).

Opkronen
Het verwijderen van de onderste takkransen.

Uitlichten of tak uitlichten
De kroon of tak lichter maken om het uitscheuren van een tak of kroondeel te voorkomen. Een boom kan ook uitgelicht worden in combinatie met bemesting. Dit gebeurt bij een boom die zijn vitaliteit in de kroon verliest en zich moet richten op het herstel daarvan.

Vormsnoei
Leibomen en Bonsai zijn de beste voorbeelden van vormsnoei. Het kan ook zijn dat een boom te groot wordt tussen enkele huizen. Dan kan de kroon aan de buitenzijde worden terug gesnoeid.

Begeleidingssnoei
Een jonge boom afkomstig van de kwekerij wordt vaak begeleid. In de opgroeiende fase wordt er om een aantal jaar gesnoeid (afhankelijk van het soort boom) totdat de boom volwassen is.

Onderhoudssnoei
Als een boom volwassen is, zal deze om de drie á vijf jaar een onderhoudssnoei nodig hebben. Dood hout, wat gevaar oplevert, moet worden verwijderd. Kruisende takken en opschot worden dan eveneens weggehaald.

Kandelaren of kandelaberen
Als een boom te groot en/of gevaarlijk wordt, moet men kandelaren of kandelaberen. In dat geval wordt de boom tot op de zijtakken of tot aan de stam teruggesnoeid. Het is een zware snoeimethode die uiteindelijk de levensduur van de boom zal verkorten.

Planten en verplanten
Het planten spreekt voor zich maar goede nazorg voor een boom is noodzaak. De boom moet zeker tot drie jaar na aanplant regelmatig gecontroleerd worden. Het is van groot belang is dat de boom in een droge zomer voldoende water krijgt. Als u een boom koopt of deze wilt verplanten, is het verstandig als u zich laat inlichten door de kweker of een boomverzorger. (zie tevens groeiplaats verbetering).

Bemesten en groeiplaatsverbetering
Voor bemesten of groeiplaatsverbetering kunnen verschillende redenen aanwezig zijn. Er is u iets opgevallen aan de vitaliteit van de boom. Een andere reden is dat een boom alle voeding uit een schrale bodem heeft verbruikt. Tenslotte is het mogelijk dat de grondwaterstand is gewijzigd. We moeten dan kijken welke oplossing de meeste geschikte is.
Bemesten Bemesten met vaste of vloeibare meststof. Het kan op verschillende manieren in de grond terecht komen: boren van gaten, draineren of ploffen.(Ploffen is mest onder hoge druk in de poriën van de grondlaag spuiten)

Groeiplaats verbetering
Een boom moet worden geplant in een goede grondsoort die niet te nat of te droog is. Het is van belang dat u hier naar informeert bij aankoop van een boom. Het is wel mogelijk om een boom die van droge grond houdt in een nattere bodem te planten maar dan is er groeiplaats verbetering nodig. Dat heeft diverse ingrepen in de bodem tot gevolg. Het gaat om natuurlijke aanpassingen of hulpmiddelen zoals drainage, kluitankers of matten voor een stabiele ondergrond. Er zijn in dat geval verschillende mogelijkheden om een boom een goede start te geven of om een oude boom te redden.

Stormankers
Oudere bomen kunnen een gevaar vormen omdat een tak en of kroondeel slecht aangehecht is aan de stam (en wellicht te zwaar is). Wanneer een hele groep bomen er slecht aan toe is, kan het zelfs nodig zijn om deze te verankeren. Vroeger deed men dit met een staalkabel en nu met kunststof kabels.

Stutten
In sommige gevallen wil de hele boom wegzakken. Een optie is om een stut te plaatsen wat voorkomt dat de boom verder wegzakt. De stut is in dat geval permanent.

Ziektes
Je hebt diverse verschillende schimmels die kunnen er voor zorgen dat een boom rot. Deze schimmels komen op een bepaald moment tot bloei wat resulteert in een zwam. Aan de zwam is te zien om wat voor soort (agressieve) schimmel het gaat. Naast schimmels zijn er ook nog gebreksziekten. De boom mist dan een essentiële stof in zijn voeding. Wanneer een boom een tekort aan magnesium heeft, kan het blad gelig wegkleuren. Met goede bemesting is dit te corrigeren. Tenslotte zijn er ook insecten. Er bestaat een grote variatie aan insecten van Letterzetter tot Goudhaantje. De schade die beestjes kunnen aanrichten in een boom lopen ver uiteen. Al met al zijn er grote verschillen in soorten ziekten en de herkenningspunten daarvan.

Ziektebestrijding
Na een diagnose is de vraag wat de boomverzorger precies kan betekenen. Zoals gezegd, zijn er verschillende ziekten en net als bij een mens zal een boom zichzelf moeten beschermen. De boom is zichzelf aan het afsluiten met barriëres en afgrendelingslagen. De donkere randen proberen een schimmel te stoppen.) Afhankelijk van de ziekte of plaag bestaan kan er verscheidene chemische of biologische middelen. Specialisten kunnen u de juiste oplossingen bieden.

Het boomverzorgingswerk dat wij doen is als volgt onder te verdelen: -70% rooiwerk -25% snoeiwerk -5% overige werkzaamheden

In Rooien en Snoeien zijn wij gespecialiseerd. Daarnaast bieden wij natuurlijk ook alle andere genoemde werkzaamheden aan (met uitzondering van specialistische ziektebestrijding).

Alle werkzaamheden worden zorgvuldig uitgevoerd. U kan ons inhuren voor specialistische gedeeltes van de werkzaamheden (waarbij u het overig zelfstandig afrond) Uiteraard kunnen wij het volledige werk van begin tot eind voor u verrichten waarbij uw tuin vanzelfsprekend netjes wordt opgeleverd. Voor een vrijblijvend advies, offerte of afspraak kunt u dagelijks bellen of mailen.